วันที่ 5 ธันวา

ผู้ช่วยโฆษก แจงวันสำคัญ 5 ธันวาคม ยังไม่ได้ออกเป็นมติ ครม. ระบุแค่หารือในที่ประชุม ส่วนปฏิทินปี 2560 ยังต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง

วันที่ 5 ธันวา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงเรื่องวันสำคัญในเดือนธันวาคม ภายหลังจากที่สื่อมวลชนบางส่วนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวันที่ 5 ธันวาคม โดยระบุว่า ยังไม่ได้ออกมาเป็นมติ ครม. แต่เป็นการพูดคุยในที่ประชุม ครม. ว่าวันที่ 5 ธันวาคมในปีนี้ ยังคงเป็นวันหยุดราชการ โดยทางสำนักพระราชวัง จะจัดการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายและจะมีพิธีพระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์แก่พระสังฆาธิการ

ทั้งนี้ ในส่วนของกิจกรรมของประชาชนสามารถทำบุญตักบาตรและทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ โดยหน่วยงานราชการและเอกชนที่จะทำปฏิทิน สำหรับปี พ.ศ. 2560 ขอให้รอความชัดเจนในการเรียก วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ